Pomiń zawartość →

P-29

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Dostawę oleju do generatorów zasilanych biogazem

Termin składania ofert do dnia:

02.09.2010  do godz. 9:15 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

02.09.2010 o godz. 9:20 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów