Pomiń zawartość →

P-31/2

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację ogrzewania i wentylacji w budynku odwadniania osadu

 

Uwaga zmiana terminu przetargu

Termin składania ofert do dnia:

10.11.2010  do godz. 11:45 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

10.11.2010 o godz. 12:00 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów