Pomiń zawartość →

P-34

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne

 

Termin składania ofert do dnia:

28.12.2010  do godz. 12:15 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

28.12.2010 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101

 

Opublikowano w Archiwum przetargów