Pomiń zawartość →

P-35

 

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Dostawę, instalację i uruchomienie chromatografu jonowego do oznaczania anionów i kationów I i II grupy oraz amonu

 

Termin składania ofert do dnia:

10.11.2010  do godz. 12:00 –sekretariat pok. 104

Termin otwarcia ofert dnia:

10.11.2010 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101

Opublikowano w Archiwum przetargów