Pomiń zawartość →

Przyjęcie odpadów

Tłuszcze pochodzenia spożywczego (separatory itp.)

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę tłuszczy – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

Osady z urządzeń oczyszczjących ścieki przemysłowe, osady ściekowe

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę osadów ściekowych – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę osadów ściekowych – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

Obszar z którego przyjmowane będą odpady płynne ( z wyjątkiem wywarów) do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie obejmuje gminy: Miasto Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Lubenia, Tyczyn, Chmielnik, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Czarna, Trzebownisko, Głogów Młp. oraz Świlcza.

Do pobrania:

Więcej informacji w siedzibie Spółki:
Dział Ochrony Środowiska
ul. Naruszewicza 18
pok. 408-410
godz. 7-15
tel. /17/ 8509692 (-689)(-691)(-686)