Pomiń zawartość →

ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) CIĄGU BIOLOGICZNEGO KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RZESZOWIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie pozyskało fundusze, które umożliwiły realizację inwestycji polegającej na wykonaniu rozbudowy oraz modernizacji technologii części biologicznej oczyszczalni ścieków w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy o dofinansowanie między MPWiK w Rzeszowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce w dniu 2 lipca 2014 roku.

W dniu 8 maja 2014 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisana została umowa z Inżynierią Rzeszów S.A. na wykonanie rozbudowy (modernizacji) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Modernizowana oczyszczalnia ścieków obsługuje mieszkańców miasta Rzeszowa oraz część ościennych gmin.

W dn. 16 marca 2016 na podstawie umowy między MPWiK w Rzeszowie a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o zadanie inwsetycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko, pompownia wody PII ze zbiornikami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą.”

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 51 937 965 zł.

Wartość dofinansowania inwestycji wyniosła 23 359 287 zł.