Pomiń zawartość →

Zakres projektu

Kontrakty:

Kontrakt I – Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych w tym:

Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Witosa do ul. Kotuli.

Zadanie 2 – Kanalizacja sanitarna od ul. Kotuli do starej granicy miasta Rzeszowa.

Zadanie 3 – Kanalizacja sanitarna od starej granicy miasta Rzeszowa do ul Iwonickiej.

Zadanie 3a – Budowa zjazdu z ul. Iwonickiej do przepompowni ścieków.

Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie terenów przyległych do ul. Bł. Karoliny.

 

Kontrakt II – Uzbrojenie terenu ul. Bł . Karoliny, Pańskiej , Ustrzyckiej – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Kontrakt III – Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. |Kraszewskiego 3 i 5.

Kontrakt IV – Porządkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka – rejon ulic św. Mikołaja, Żeromskiego, Piłsudskiego w Rzeszowie.