Pomiń zawartość →

Cel projektu

Projekt dotyczył obszaru Aglomeracji Rzeszowskiej w obrębie miasta Rzeszowa i przyczynił się do wypełnienia luki w istniejącej infrastrukturze ponieważ w ramach projektu została wybudowana sieć kanalizacyjna na obszarze nieskanalizowanym.