Pomiń zawartość →

Zakres projektu

Kontrakt I – Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Młynówka w ul. Mieszka I

Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tarnowskiej

Kontrakt III – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej

Kontrakt IV – Budowa kanalizacji sanitarnej – projekt z przepompownią ścieków, przyłączem wodociągowym przy ul ks. Podgórskiego i Wojciecha Marka.