Pomiń zawartość →

Rzeszów otrzyma najwyższe dofinansowanie. Nasz projekt najlepszy w kraju

Wniosek prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury komunalnej uzyskał pozytywną opinię. Rzeszowski projekt otrzymał najwyższą ocenę i wyprzedził na liście m. in. Warszawę oraz Poznań. Stolica Podkarpacia ma szanse na blisko 130 milionowe dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Miasto i rzeszowska spółka wodociągowa rozbudowują infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Spółka systematycznie się rozwija i zapewnia infrastrukturę dla nowych inwestycji w dynamicznie rozwijającym się mieście. Modernizowane są także wszystkie posiadane już obiekty oraz technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Tym razem prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek i MPWiK podjęły decyzję o staraniu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla planowanej rozbudowy infrastruktury komunalnej oraz zwiększenia wydajności hydraulicznej miejskiej oczyszczalni ścieków. Po opracowaniu dokumentacji projektowych, w październiku 2023 roku w pierwszym możliwym naborze złożono wniosek o dofinansowanie z  programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 9 kwietnia br. opublikował listę ocenionych projektów. Rzeszowski wniosek uzyskał doskonałą ocenę bo aż 286 punktów. To najwyższa ocena spośród wszystkich złożonych projektów. Rzeszów w pokonanym polu pozostawił m. in. takie aglomeracje jak Warszawa i Poznań. 

– Zapewnienie usług komunalnych na najwyższym poziomie to jedna z naszych najważniejszych aktywności. Staramy się by spółki miejskie realizujące potrzeby mieszkańców i miasta świadczyły pewne i nowoczesne usługi. Rzeszowski MPWiK jest doskonałym przykładem rozwoju i systematycznego podnoszenia standardu usług. Działalność spółki – inwestycje w technologie i infrastrukturę – potwierdza, że Rzeszów w pełni zasługuje na miano stolicy innowacji. Potwierdza także, że kultura innowacji funkcjonuje w nas Rzeszowianach, w naszych głowach, w naszych doświadczeniach życiowych i zawodowych. Właściwy kierunek, skuteczność i profesjonalizm naszych działań potwierdza chociażby miejsce naszego projektu na liście wszystkich zgłoszonych wniosków z całej Polski – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Rzeszowski projekt pod względem wartości planowanych inwestycji jest drugim w Polsce po Warszawie. Całkowity koszt realizacji rzeszowskich planów wynosi 225,9 mln zł brutto, a wnioskowane dofinansowanie to 129,5 mln zł., (70% wartości netto).

W jego ramach miasto Rzeszów i MPWiK planują m.in. budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 800 mm w obrębie ulic: Tarnowskiej, Miłocińskiej, Warszawskiej, budowanego łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską, a Lubelską.

Planowana instalacja ma odbierać ścieki z terenów położonych w północno-zachodniej części Rzeszowa.

Zasadniczym elementem wniosku są także cztery kolejne inwestycje o wartości ponad 120 mln zł, a zlokalizowane na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki nim wydajność oczyszczalni wzrośnie o 25 procent co jest szczególnie ważne w przypadku bardzo dynamicznie rozwijającego się miasta i szybkiego wzrostu liczby mieszkańców. Zwiększenie wydajności oczyszczalni jest także bardzo ważne w kontekście coraz większych wymagań stawianych przez naturę. Chodzi o coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych.

W rzeszowskim wniosku znalazła się także bezwykopowa modernizacja głównej magistrali wodociągowej zasilającej miasto. Ta inwestycja ma zapewnić jej dalsze bezawaryjne funkcjonowanie.

– Dołożyliśmy wszelkich starań by wniosek o dofinansowanie był przygotowany maksymalnie najlepiej. Długo pracowaliśmy nad tym projektem i dokumentacją projektową. Przygotowanie do jak najlepszego spełnienia kryteriów wyboru zajęło sporo czasu, ale warto było bo osiągnęliśmy bardzo dobry wynik oceny komisji – mówi z satysfakcją Mirosław Pięta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w rzeszowskim MPWiK.

W ciągu ostatnich 20 lat ze środków UE MPWiK Sp. z o.o. pozyskał ponad 155,2 mln zł., przygotowywany obecnie projekt jest szansą na wykonanie kolejnego skoku rozwojowego.

Opublikowano w Aktualności