Pomiń zawartość →

Rzeszowscy radni obejrzeli nowy zbiornik na wodę MPWiK

To była ostatnia szansa by zobaczyć od wewnątrz nowy zbiornik na wodę zdatną do picia wybudowany przez MPWiK na osiedlu Pobitno. Skorzystali radni miasta Rzeszowa. Podziwiali nowoczesność i rozmach nowego nabytku rzeszowskich wodociągów.

Zbiornik przy ulicy Morgowej na osiedlu Pobitno został uroczyście oddany do użytku 26 września. Pierwszego uruchomienia dokonał prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Zbiornik ma pojemność 15 tysięcy metrów sześciennych i dzięki temu zapas wody dla miasta Rzeszowa na wypadek sytuacji awaryjnych wzrośnie do blisko 54 tysięcy metrów sześciennych co wystarczy na blisko dwie doby.

 Radni interesowali się szczegółami technicznymi zbiornika, jego wymiarami, zastosowanymi technologiami oraz zainstalowaną naścienną instalacją fotowoltaiczną.

Wizyta radnych odbyła się na około tydzień przed ostatnią dezynfekcją zbiornika. – Po tym terminie osoby postronne nie będą mogły już wchodzić na teren zbiornika bo podlega on rygorom sanitarnym – tłumaczył prezes MPWiK, Marek Ustrobiński. – To obiekt, a właściwie urządzenie w pełni zautomatyzowane. Tu nie będą przychodzić pracownicy. Praca urządzeń będzie kontrolowana przez specjalistów zdalnie. Pracownicy będą jedynie pojawiać się na miejscu w przypadku konieczności wykonania prac konserwatorskich czy porządkowych – tłumaczył prezes MPWiK.

O szczegółach finansowania budowy wartej 24 miliony złotych opowiedział radnym Mirosław Pięta, kierownik Jednostki Realizującej Projekt rzeszowskiego MPWiK, a o szczegółach technicznych dyrektor ds. technicznych Robert Potoczny i zastępca kierownika działu inwestycji Grzegorz Liszcz.

Rzeszowski MPWiK jest znany z budowy i korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Od prezesa Marka Ustrobińskiego, dyrektora Roberta Potocznego i kierownika Mirosława Pięty radni dowiedzieli się o możliwościach instalacji OZE w MPWiK – Nasza oczyszczalnia ścieków w procesie kogeneracji i z fotowoltaiki produkuje 76 procent potrzebnej do funkcjonowania energii. Mamy ambicje by dążyć do pełnej samowystarczalności oczyszczalni. W skali całego przedsiębiorstwa nasze instalacje OZE m. in. na terenie oczyszczalni i Zakładu Uzdatniania Wody produkują energię w 44 procentach zaspakajającą zapotrzebowanie całej firmy – mówił m. in. prezes MPWiK.  Radni mieli okazję zaobserwować postęp technologiczny i techniczny jaki nastąpił w infrastrukturze wodociągowej. Na tej samej działce MPWiK ma zbiornik zbudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ma formę ziemnego kopca i kontrastuje z nowoczesną bryłą nowego zbiornika pełnego nowoczesnych technologii.

Opublikowano w Aktualności