Pomiń zawartość →

Rejestracja

 

1. Przed rejestracją Odbiorca usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Aby móc korzystać z iBOK Użytkownik musi być Odbiorcą usług MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

3. Rejestracja w iBOK możliwa jest po otrzymaniu pierwszej faktury.

4. Samodzielna rejestracja Użytkownika:

a) Użytkownik wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://ibok.mpwik.rzeszow.pl zawarty w menu górnym „Rejestracja”, bądź poniżej okna logowania „Zarejestruj się”;

b) Użytkownik samodzielnie podaje swój adres e-mail, a jego unikalność sprawdzana jest automatycznie i w przypadku występowania już takiego adresu e-mail w systemie Użytkownik zostanie o tym powiadomiony komunikatem „Takie konto już istnieje”;

c) po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany w trakcie rejestracji automatycznie zostanie wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny oraz link do „Formularza A” – „Zgoda na korzystanie z internetowego Biura Obsługi Klienta (iBOK) oraz na otrzymywanie e-faktur” – do wypełnienia;

d) po odebraniu e-maila weryfikacyjnego Użytkownik klika w link weryfikacyjny;

e) po odebraniu e-maila weryfikacyjnego Użytkownik klika w link do „Formularza A” do druku, po czym drukuje go, wypełnia, podpisuje i dostarcza do siedziby MPWiK osobiście lub drogą pocztową na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

ul. Naruszewicza 18

35-055 Rzeszów

Z dopiskiem: iBOK;

f) w celu aktywacji Użytkownika wymagane jest obligatoryjnie podpisanie „Formularza A” – zgody na korzystanie z iBOK;

g) podpisanie zgody na otrzymywanie e-faktur jest opcjonalne;

h) Użytkownik od chwili kliknięcia linku weryfikacyjnego posiada możliwość logowania się do iBOK, jednak do czasu powiązania Loginu z właściwym ID Odbiorcy usług przez Administratora (po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego „Formularza A”), Użytkownik posiada ograniczony dostęp do usług iBOK;

i) po powiązaniu Loginu z właściwym ID Odbiorcy usług przez AdministratoraUżytkownik otrzyma automatycznie drogą mailową wiadomość z potwierdzeniem aktywacji konta Użytkownika i przydzieleniu dostępu do iBOK. Od tej chwili Użytkownik posiada możliwość korzystania z wszystkich aktualnie dostępnych usług iBOK.

5. Na jeden adres e-mail można założyć konto dla jednego Kontrahenta.

Druki do pobrania: