Pomiń zawartość →

Obsługa Klienta

w siedzibie Spółki jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Dziennik podawczy: pokój nr 7

Kasa: pokój nr 6

Biuro Obsługi Klienta:

Dział Techniczny: stanowisko nr 2 gdzie można uzyskać informacje dotyczące:

1. Wydania warunków przyłączenia;

2. Informacje dotyczące wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

3. Opracowania projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej/przebudowy uzbrojenia wod.-kan.;

4. Doboru wodomierza;

5. Uzgodnienia projektu branżowego.

W celu uzyskania protokołu odbioru sieci/przyłącza należy się skontaktować z Działem Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej, szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów pod linkiem:

Procedura przyłączenia do sieci

Dział Zbytu: stanowisko nr 3 gdzie można:

1. Zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

2. Zmienić dane Odbiorcy usług;

3. Uzyskać informacje na temat usługi eFAKTURA lub iBOK;

4. Ustalić termin montażu/legalizacji/demontażu wodomierza lub plombowania konsoli wodomierzowej.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dostępne są pod linkiem:

Podpisanie umowy