Pomiń zawartość →

Taryfy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że decyzją z dnia 13 czerwca 2024r. r., znak R.RZT.70.61.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów, części Gminy Krasne oraz taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy i Miasta Boguchwała, części Gminy i Miasta Tyczyn na okres 3 lat. Decyzja ta jest ostateczna. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 23.06.2024r.

Wobec powyższego MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że zatwierdzona taryfa wejdzie w życie i będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2024r.

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną taryfę.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.