Pomiń zawartość →

Taryfy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że decyzją z dnia 8 stycznia 2024r. r., znak KWT.70.276.2023, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów, części Gminy Krasne, części Gminy i Miasta Tyczyn, oraz taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy i Miasta Boguchwała. Decyzja ta jest ostateczna. W dniu 11 stycznia 2024r. ogłoszono zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że zatwierdzona taryfa wejdzie w życie i będzie obowiązywać od dnia 19 stycznia 2024r.

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzoną taryfę.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.