Pomiń zawartość →

Woda bezpowrotnie zużyta

Na terenie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. istnieje możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe w następujących przypadkach:

  1. wykorzystanie wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych;
  2. zużywanie wody do celów produkcyjnych, technologicznych, uprawy roślin
    (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków;

W celu zamontowania ww. wodomierza należy:

  1. Wystąpić do MPWiK z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.
  2. Wniosek z załącznikiem należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 18.
  3. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do MPWiK w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania, dokonania odbioru technicznego i oplombowania urządzenia. Czynności te są płatne.
  4. Po otrzymaniu protokołu odbioru wodomierza należy spisać w tutejszym przedsiębiorstwie stosowaną umowę.

Koszty jednorazowe:

  • wydanie warunków technicznych zamontowania wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej: 42,90 zł + VAT.
  • odbiór zainstalowanego wodomierza z zaplombowaniem oraz dojazd pracownika samochodem służbowym: 73,23 zł + VAT.

Koszty stałe:

Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do MPWiK.