Pomiń zawartość →

Uhonorowaliśmy uczniów-uczestników wielkiego quizu na temat wody

W piątek w sali sesyjnej rzeszowskiego ratusza wiceprezydentka Rzeszowa Krystyna Stachowska serdecznie przywitała laureatów i organizatorów VII edycji wielkiego konkursu organizowanego przez III LO w Rzeszowie – Interschool Water Quiz. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez patrona konkursu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Konkurs jest rokrocznie finalizowany z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca

W ratuszu najważniejsi byli laureaci czyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ich opiekunowie szkolni. Oprócz nich w uroczystości uczestniczyli: Krystyna Stachowska, wiceprezydentka Rzeszowa, Marek Plizga, dyrektor III LO, Edyta Walczyk, dyrektorka MPWiK ds. organizacyjno-administracyjnych, reprezentująca prezesa MPWiK Marka Ustrobińskiego.

– Bardzo się cieszymy, że gościmy w ratuszu wszystkich leureatów konkursu. Bardzo cieszy, że konkurs z roku na rok ma coraz większy zasięg. Uświadamia nam wszystkim jak bardzo ważna jest woda i jej bezpieczeństwo, jak o nią dbać i oszczędzać. Dzisiaj celebrujemy rozstrzygnięcie kolejnej edycji rywalizacji. Bardzo dziękujemy paniom Patrycji Pikuzińskiej i Joannie Zielińskiej z III LO za pomysł i jego realizację. To dzięki nim spotykamy się tu dziś, a wiedza o wodzie jest popularyzowana wśród młodzieży. Dziękujemy także rzeszowskiemu MPWiK i prezesowi spółki Markowi Ustrobińskiemu za patronowanie i za wspaniałe nagrody – mówiła m. in. Krystyna Stachowska. 

– Gratuluję pomysłodawczyniom konkursu. Ale także wszystkim jego uczestnikom za posiadaną wiedzę z różnych dziedzin. Jestem wam bardzo wdzięczna – dodawała Edyta Walczyk.

Nagrody laureatom w kategoriach szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wręczali Krystyna Stachowska, Edyta Walczyk oraz Marek Plizga.

Nagrody ufundował MPWiK.  Za pierwsze miejsca laureaci otrzymali tablety, za drugie smartwache, a za trzecie słuchawki. Wszyscy otrzymali także firmowe gadżety rzeszowskiej spółki wodociągowej.   

Jednym z podstawowych wymogów czasów, w których żyjemy jest racjonalne gospodarowanie coraz mniejszymi zasobami wody. Podstawą racjonalnego podejścia do problemu jest wiedza na temat wody i właśnie poszerzaniu i popularyzacji wiedzy służy konkurs III LO, miasta Rzeszowa i MPWiK.

Patrycja Pikuzińska jest nauczycielką chemii. Wraz z Joanną Zielińską nauczycielką języka angielskiego są inicjatorkami i organizatorkami wielkiego konkursu wiedzy o wodzie Interschool Water Quiz. W tym roku odbyła się już siódma edycja konkursu, który ewoluował od konkursu o zasięgu szkolnym, poprzez miejski aż do powiatowego. Odbywa się pod patronatem prezydenta miasta Rzeszowa i rzeszowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Rzeszowski konkurs zainicjowany w III LO początkowo obejmował jedynie wiedzę z zakresu chemii. W kolejnych latach dochodziły pytania z fizyki, geografii i biologii

Z inicjatywy Joanny Zielińskiej formułę konkursu zmieniono na anglojęzyczną. – To był dodatkowy bodziec dla uczestników – mówią obie panie nauczycielki. I podkreślają, że co roku rośnie liczba uczestników. Rośnie tez jego ranga bo konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. To ważne podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły średniej. W tym roku odbyły się już pierwsze etapy konkursu. Łącznie wystartowało 331 uczniów ze szkół podstawowych i średnich Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego. 

– Inicjatywa pań z III LO to wielka i bardzo cenna sprawa. Popularyzowanie wiedzy o wodzie i jej znaczeniu jest dla nas bardzo ważne. Bo to także uświadamianie młodych ludzi o tym jak ważne jest uzdatnianie najcenniejszego daru ziemi. Pracownicy MPWiK przez 365 dni w roku i przez 24 godziny na dobę zajmują się zaopatrzeniem w wodę całej rzeszowskiej aglomeracji. Jak bardzo potrzebny jest ten konkurs najlepiej świadczy jego ewolucja od konkursu wewnątrzszkolnego do powiatowego – mówi Marek Ustrobiński, prezes rzeszowskiego MPWiK.

Opublikowano w Aktualności