Pomiń zawartość →

Usługi elektryczne

Przezwajanie silników elektrycznych o mocy do 55 kW

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Zlecenie pozostawione w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

Więcej informacji w:
Dz. Gł. Energetyka -Przepompownia
ul. Armii Krajowej
tel. /17/ 8509701


Prowadzenie odpłatnej eksploatacji przepompowni wody i ścieków

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Zlecenie pozostawione w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.
  • Pełna dokumentacja obiektów zleconych do prowadzenia eksploatacji

Przesył, dystrybucja i obrót energią elektryczną zgodnie z posiadaną koncesją wydaną przez Prezesa URE

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Dokumentacja powykonawcza odbiorcy
  • Umowa o dostawę energii elektrycznej

Ceny zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki

Więcej informacji w:
Dz. Gł. Energetyka – Przepompownia
ul. Krakowska
tel. /17/ 8509706