Pomiń zawartość →

Usługi projektowe

Projektowanie na zlecenie inwestora projektów budowlanych sieci i przyłączy wod-kan.

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • warunki techniczne podłączeń wod-kan
  • aktualna matryca mapy syt-wys. do celów projektowych,
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z zał. graf.
  • projekt budowlany budynku, obiektu

Więcej informacji w siedzibie Spółki:

Dział Techniczny
pok. 107
ul. Naruszewicza 18
godz. 7-15
tel. \17\ 8509671
informacje – pok. 106,108,109