Pomiń zawartość →

Zamówienia publiczne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Rzeszowie informuje, że od dnia 6.07.2020 r. wznawia publiczne otwieranie ofert w prowadzonych przez tut. przedsiębiorstwo postępowaniach przetargowych. Tym samym będzie istniała możliwość bezpośredniego udziału stron zewnętrznych w otwarciach ofert. Równocześnie wstrzymuje się przeprowadzanie transmisji na żywo z otwarcia ofert.
Jednocześnie informujemy, że w związku z panującą pandemią COVID-19, przed wejściem do siedziby Spółki należy zdezynfekować dłonie lub nałożyć rękawiczki jednorazowe oraz zasłonić usta i nos.