Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO-01/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji  dla zadania pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże teren w okolicy Giełdy Samochodowej ul. Załęska, Spichlerzowa i Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

08.02.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

08.02.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

31.01.2018 – Ogłoszenie – ZO-01/2018

31.01.2018 – Zapytanie ofertowe – ZO-01/2018

31.01.2018 – Mapa -ZO-01/2018

31.01.2018 – Załączniki edytowalne – ZO-01/2018

14.02.2018 – Informacja o unieważnieniu postępowania – ZO-01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów