Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 14/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Dostawa zasuw domowych wraz z osprzętem dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

22.04.2013  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (Ip.)

Termin otwarcia ofert dnia:

22.04.2013 o godz. 12:30 – świetlica (Ip.)

Opublikowano w Archiwum przetargów