Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 22/2/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Wykonanie kontroli technicznej budynków – rocznego przeglądu technicznego budynków i budowli należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

26.08.2013  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (Ip.)

Termin otwarcia ofert dnia:

26.08.2013 o godz. 12:15 – świetlica (Ip.)

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów