Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 4/2011

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Wykonanie usługi – zaopiniowanie dokumentacji projektowej na

„Przebudowę pompowni ścieków i głównych ciągów kanalizacji podciśnieniowej na Załężu”

 

Termin składania ofert do dnia:

4.11.2011  do godz. 11:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

4.11.2011 o godz. 11:15

Opublikowano w Archiwum przetargów