Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 4/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM

 

Termin składania ofert do dnia:

12.03.2013  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (Ip.)

Termin otwarcia ofert dnia:

12.03.2013 o godz. 12:30 – świetlica (Ip.)

Opublikowano w Archiwum przetargów