Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 6/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Wycenę przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej
przy ul. Forsycji w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

31.05.2012  do godz. 11:45 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

31.05.2012 o godz. 12:00

Opublikowano w Archiwum przetargów