Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 8/2012

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Modernizację rozdrabniacza kanałowego Muncher CA210AJW5B2/584
oraz sita dynamicznego Discreen ML2B08YNR firmy MONO PUMPS

Termin składania ofert do dnia:

19.07.2012  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

19.07.2012 o godz. 12:30

 

Opublikowano w Archiwum przetargów