Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO03/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratek z Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Rzeszowa”

 

Termin składania ofert do dnia:

30.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

30.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

23.03.2021 r. – Ogłoszenie – ZO03/2021

23.03.2021 r. – Zapytanie ofertowe – ZO03/2021

23.03.2021 r. – Załącznik – ZO03/2021

16.04.2021r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO-03/2021

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów