Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO09/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

„Rozbiórka nieczynnego ujęcia wody zlokalizowanego na Rzece Wisłok
w Rzeszowie przy ul. Żeglarskiej”

 

Termin składania ofert do dnia:

18.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

18.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

04.03.2020 r. – Ogłoszenie – ZO09/2020

04.03.2020 r. – Zapytanie ofertowe – ZO09/2020

04.03.2020 r. – Załącznik 4 – ZO09/2020

04.03.2020 r. – Załącznik 5 – ZO09/2020

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów