Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO09/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Dostawa wodomierzy przystosowanych do systemu zdalnego odczytu”

 

Termin składania ofert do dnia:

10.06.2021  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.06.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

02.06.2021 r. – Ogłoszenie – ZO09/2021

02.06.2021 r. – Zapytanie ofertowe – ZO09/2021

02.06.2021 r. – Załączniki – ZO09/2021

21.06.2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO-09/2021

 

Opublikowano w Archiwum przetargów