Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO10/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Remont dachów budynku biurowego, magazynowego oraz zaplecza techniczno-sanitarnego” w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 18

 

Termin składania ofert do dnia:

26.05.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

26.05.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania

12.05.2020 r. – Ogłoszenie – ZO10/2020

12.05.2020 r. – Zapytanie ofertowe – ZO10/2020

12.05.2020 r. – Dokumentacja projektowa – ZO10/2020

26.05.2020 r. – Unieważnienie postępowania – ZO10/2020 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów