Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO21/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

          Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratek 

z Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Rzeszowa

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Termin składania ofert do dnia:

05.07.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

05.07.2019 o godz. 12:35 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

26.06.2019 – Ogłoszenie – ZO21/2019

26.06.2019 – Zapytanie ofertowe -ZO21/2019

26.06.2019 – Załączniki edytowalne – ZO21/2019

09.07.2019 – Informacja o unieważnieniu postępowania-ZO21/2019

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów