Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO23/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Remont dachów budynku biurowego, magazynowego oraz zaplecza techniczno-sanitarnego” w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza 18

 

Termin składania ofert do dnia:

09.06.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

09.06.2020 o godz. 12:25 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

28.05.2020 r. – Ogłoszenie – ZO23/2020

28.05.2020 r. – Zapytanie ofertowe – ZO23/2020

28.05.2020 r. – Dokumentacja – ZO23/2020

15.06.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO23/2020

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów