Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO29/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Wykonanie opracowania projektowego pod nazwą „Koncepcja przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieków z os. Budziwój w Rzeszowie.”

 

Termin składania ofert do dnia:

14.07.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

14.07.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

23.06.2020 r. – Ogłoszenie – ZO29/2020

23.06.2020 r. – Zapytanie ofertowe – ZO29/2020

23.06.2020 r. – Załącznik – ZO29/2020

22.07.2020 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejsezj oferty – ZO29/2020 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów