Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO35/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Remont pomieszczeń socjalnych w budynkach hydroforni zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

27.09.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

27.09.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

13.09.2019 – Ogłoszenie – ZO35/2019

13.09.2019 – Opis -ZO35/2019

01.10.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO35/2019

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów