Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO46/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Świadczenie usług medycznych dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

10.12.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.12.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

05.11.2019r – Zapytanie ofertowe – ZO46/2019

05.11.2019r – Załącznik – ZO46/2019

11.12.2019 – Informacja o wyboerz najkorzystniejszej oferty – ZO46/2019

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów