Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO49/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

30.12.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

30.12.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

23.12.2019r – Zapytanie ofertowe – ZO49/2019

23.12.2019r – Załącznik – ZO49/2019

31.12.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO49/2019

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów