Pomiń zawartość →

Tytuł projektu: ,, Zwiększenie wydajności hydraulicznej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej’’

W związku z dynamicznym rozwojem Miasta Rzeszowa, MPWiK Sp. z o.o. podjął starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz zwiększenie wydajności hydraulicznej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Koszt całkowity Projektu wynosi 226 mln zł brutto, a otrzymane z FEnIKS dofinansowanie 129,5 mln zł.

Zasadniczym elementem wniosku są 4 zadania inwestycyjne o wartości ponad 120 mln zł, planowane do realizacji na terenie miejskiej oczyszczalni, a mające za zadanie zwiększyć jej wydajność o 25% w związku ze wzrostem ilości mieszkańców miasta oraz coraz częstszym występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych.

Zakres projektu obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej DN 800 mm na terenie Miasta Rzeszów w obrębie ulic: Tarnowskiej, Miłocińskiej, Warszawskiej, budowanego łącznika drogowego pomiędzy ul. Warszawską, a Lubelską. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu odbierać ścieki z obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa.

Ponadto we wniosku uwzględniono bezwykopową modernizację głównej magistrali wodociągowej zasilającej miasto, w celu zapewnienia jej bezawaryjnego funkcjonowania.

Realizację zadania przewidziano na lata 2024 – 2028.