Pomiń zawartość →

Grupy docelowe

Grupą docelową są mieszkańcy z obszarów skanalizowanych, odprowadzający    ścieki do istniejącej oczyszczalni, a także mieszkańcy, którzy zostaną  podłączeni do wybudowanej kanalizacji.

W grupie docelowej Projektu znajdują się również pozostali mieszkańcy aglomeracji korzystający z infrastruktury (związanej z zaopatrzeniem w wodę) oraz środowiska, a także instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów Projektu oraz ich pracownicy.