Pomiń zawartość →

Finansowanie

Projekt pn ,,Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (Mpwik Sp. z o.o.)”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.04.00-18-0002/18-00 zawarta została w dniu 21 grudnia 2018 r.

Koszt całkowity (brutto) wniosku wynosi: 10 180 165,39 zł

Wartość dofinansowania wynosi: 6 259 518,19 zł