Pomiń zawartość →

Planowany efekt

W ramach projektu wybudowane zostaną 13 instalacji fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,40 MWe. Roczna produkcja energii z wybudowanych w ramach projektu instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1100 MWhe.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 836,40 tony ekwiwalentu CO2/rok.