Przyjęcie odpadów

 

Tłuszcze pochodzenia spożywczego (separatory itp.)

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę tłuszczy – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.

 

 

Osady z urządzeń oczyszczjących ścieki przemysłowe, osady ściekowe

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę osadów ściekowych – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.
 

  

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Warunki niezbędne do wykonania usługi:

  • Wniosek o wydanie zgody, zawierający właściwy kod odpadu oraz charakterystykę osadów ściekowych – należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK , ul. Naruszewicza 18.
 

  Obszar z którego przyjmowane będą odpady płynne ( z wyjątkiem wywarów) do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie obejmuje gminy: Miasto Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Lubenia, Tyczyn, Chmielnik, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Czarna, Trzebownisko, Głogów Młp. oraz Świlcza.

 

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji w siedzibie Spółki:

Dział Ochrony Środowiska

ul. Naruszewicza 18

pok. 408-410

w godz. 7-15

te. /17/ 8509692 (-689)(-691)(-686)