Pomiń zawartość →

Akredytacja

Laboratorium Centralne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat akredytacji wydany przez niezależną, uprawnioną instytucję jest formalnym uznaniem kompetencji Laboratorium oraz gwarancją rzetelności wykonywanych badań.

Zakres akredytacji

Badania wykonywane są wg znormalizowanych metodyk badawczych, przyjętych w jednakowej formie w Europie i/lub na świecie. Badania wg każdej z tych metodyk są realizowane przez upoważniony, doświadczony personel z wymaganą precyzją i niepewnością pomiaru.

Kompetencje naszego personelu są systematycznie potwierdzane m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości, podczas których wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są porównywalne z wynikami kilkudziesięciu innych laboratoriów biorących udział w porównaniu.

Rzetelność i wiarygodność wyników analiz gwarantuje również regularna wewnętrzna kontrola jakości badań, nadzór nad stosowanym wyposażeniem, podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących w pracy laboratorium, kontrola zakupów, oraz szereg innych działań i narzędzi, które składają się na system zarządzania w Laboratorium.