Pomiń zawartość →

INWESTYCJE UE

W trosce o podnoszenie standardu życia mieszkańców Rzeszowa oraz poprawę stanu środowiska naturalnego strategicznym celem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Rzeszowie jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Korzystając z możliwości wykorzystania środków unijnych prowadzimy inwestycje optymalizujące i usprawniające obecnie funkcjonujący system gospodarki wodno-ściekowej poprzez wyeliminowanie istniejących niedoborów, a także zapewniające poprawę parametrów oczyszczanych ścieków odprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.