Pomiń zawartość →

Czy badać wodę w studni?

Wiele gospodarstw indywidualnych zaopatrujących się w wodę pitną z własnych ujęć – studni kopanych czy wierconych, użytkuje wodę nie nadającą się do spożycia. Nieodpowiednie zabezpieczenie studni, sąsiedztwo szamba, nawożenie pobliskich upraw, czy nie korzystanie ze studni przez dłuższy czas sprzyjają zakażeniom bakteriologicznym i chemicznym zanieczyszczeniom wody w studni. Najczęstszym problemem są związki azotu pochodzenia organicznego oraz bakterie chorobotwórcze, w tym Escherichia coli. Regularne spożywanie takiej wody może doprowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza u osób starszych i dzieci. Nierzadko zdarza się, że woda czerpana od lat ze studni, nigdy nie była badana pod kątem jej przydatności do spożycia.

Znajomość parametrów wody w studni umożliwia podjęcie właściwych działań mających na celu jej uzdatnienie. Często wystarcza prosty zabieg dezynfekcji studni, aby przywrócić ją do stanu, w którym jest ona przydatna do spożycia.

Wodę ze studni powinno się przebadać:

1. gdy studnia nie była długo używana,

2. gdy nigdy wcześniej nie była badana,

3. po powodzi lub po zalaniu studni,

4. jeśli w pobliżu znajduje się szambo,

5. jeśli z wody stale korzystają dzieci, osoby starsze lub o obniżonej odporności,

6. gdy jest mętna

7. gdy dziwnie smakuje

8. jeśli ma nietypowy zapach,

9. jeśli podrażnia skórę,

10. gdy pozostawia rdzawy ślad lub nalot,

11. po czyszczeniu studni

Przebadaj wodę w swojej studni.