Pomiń zawartość →

Ceny wody i ścieków

 

Ceny wody i ścieków na podstawie Taryfy na 2018r. obowiązującej od 16.05.2018r. do 15.05.2019r.

 

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ Cena za 1 m³ dostarczonej wody:

dla wszystkich klientów 4,30 zł (netto   (VAT 8 %) 4,64 zł (brutto)

 

 

ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Cena za 1 m³ ścieków:

dla wszystkich klientów            
3,92 zł (netto) (VAT 8 %)

4,23zł (brutto)

 

 

 

WYSOKOŚĆ  OPŁATY ABONAMENTOWEJ

Opłatę abonamentową na 2018 r. zróżnicowano – zgodnie z przepisami rozporządzenia – dla:

 

1. Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 1-miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 7,16 zł (netto)  (VAT 8 %) 7,73 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,54 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,82 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,62 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,91 zł (brutto)

 

 

Odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza w 2 -miesięcznym okresie  rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 12,62 zł (netto) (VAT 8 %) 13,63 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody                               6,23 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,73 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 6,39 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,90 zł (brutto)

 

 

2. Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 6,30 zł (netto)   (VAT 8 %) 6,81 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi dostawy wody 3,11 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,36 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 3,19 zł (netto)  (VAT 8 %) 3,45 zł (brutto)

 

 

 Odbiorców rozliczanych na podstawie ryczałtu w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym

korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 11,39 zł (netto)   (VAT 8 %) 12,30 zł (brutto)
korzystających tylko z usług dostawy wody                           5,80 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,26 zł (brutto)
korzystających tylko z usługi odprowadzania ścieków 5,59 zł (netto)  (VAT 8 %) 6,04 zł (brutto)

 

 

 

3. Odbiorców usług korzystających z lokali w budynkach wielo-lokalowych

5,08 zł (netto)  (VAT 8 %) 5,48 zł (brutto)

 

 

4. Odbiorców posiadających dodatkowy wodomierz służący opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody

2,63 zł (netto) (VAT 8 %) 2,84 zł (brutto)