Pomiń zawartość →

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.06.2021 r. zostało operatorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Miłocin – Św. Huberta i Pogwizdów Nowy.

W związku z powyższym w dniach od 7 do 11 czerwca oraz od 15 do 18 czerwca mieszkańcy obu osiedli będą mogli przepisać umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w przygotowanych w tym celu punktach obsługi mieszkańców w Domu Ludowym przy ulicy Myśliwskiej 26 oraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Pogwizdowskiej 85. Punkty będą czynne w godzinach od 10:00 do 18:00.

Do przepisania umowy niezbędne będą dokumenty:

❖ dowód osobisty;

W przypadku gdy Odbiorcą usług ma być inna osoba niż ta, która miała dotychczasową umowę z EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim należy okazać przy podpisywaniu umowy:

❖ dokument potwierdzający status prawny do nieruchomości np. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów;
❖ pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 17 85 09 602.

Opublikowano w Aktualności