Pomiń zawartość →

P-11/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa samochodu użytkowego 

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Termin składania ofert do dnia:

6.06.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

6.06.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

24.05.2016 – Ogłoszenie – P11/2016

24.05.2016 – SIWZ – P11/2016

3.06.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P11/2016

13.06.2016 – Unieważnienie postępowania – P11/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów