Pomiń zawartość →

P-17/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa samochodu użytkowego

 

Termin składania ofert do dnia:

20.06.2016  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

20.06.2016 o godz. 12:35 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.06.2016 – Ogłoszenie – P17/2016

10.06.2016 – SIWZ – P17/2016

8.07.2016 – Informacje o unieważnieniu postępowania – P17/2016

22.07.2016- Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania – P17/2016

22.07.2016- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P17/2016

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów