Pomiń zawartość →

P-24/2021

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie organizuje postępowanie sektorowe poniżej kwot unijnych w trybie:

 

 

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

dla zadania pn.

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

UWAGA!

ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

  

 

Termin składania ofert do dnia:

07.07.2021  do godz. 12:00 – sekretariat  (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

07.07.2021 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:

24.06.2021 r. – Ogłoszenie – P24/2021

24.06.2021 r. – SIWZ – P24/2021

24.06.2021 r. – Dokumentacja projektowa – P24/2021

24.06.2021 r. – Załączniki – P24/2021

01.07.2021 r. – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P24/2021

05.07.2021 r. – Pytania 2 wykonawców wraz z odpowiedziami – P24/2021

26.07.2021 r. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P24/2021

Opublikowano w Archiwum przetargów