Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 13/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:


Dostawa zasuw sieciowych oraz obudów do zasuw dla MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

22.04.2013  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (Ip.)

Termin otwarcia ofert dnia:

22.04.2013 o godz. 12:10 – świetlica (Ip.)

Opublikowano w Archiwum przetargów